Novinky

 • Študijná cesta do Nórska

  Technická univerzita v Košiciach spolu s EZÚS Via Carpatia sa u nórskeho partnera projektu- Smart Innovation Norway- zúčastnili študijnej cesty v ich centrále v meste Halden. V rámci stretnutia si všetci partneri vymenili poznatky o inovatívnych prístupoch v boji proti klimatickej kríze.
 • Stretnutie s riaditeľmi stredných škôl KSK

  Na stretnutí riaditeľov stredných škôl KSK, ktoré sa konalo 12.1.2023 v Michalovciach, partneri EZÚS Via Carpatia odprezentovali samotný projekt Young4Climate, jeho aktivity a súťaž, ktorá je zameraná na stredné školy, študentov a ich blízkych s možnosťou výhry „zelených riešení“ pre ich školu.
 • Úvodný informačný seminár a co-design workshop v Košiciach

  Technická univerzita v Košiciach v spolupráci s EZÚS Via Carpatia a partnermi zorganizovala dňa 21.10.2022 v priestoroch Univerzitného vedeckého parku Technicom v Košiciach „Úvodný informačný seminár a co-design workshop“ v rámci projektu Young4Climate.
 • Online kick-off meeting k projektu

  Dňa 30.5.2022 sa uskutočnil prvý meeting za účasti všetkých partnerov projektu na platforme MS Teams.

Kontakt

Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Němcovej 32 | 04001 Košice
Kontaktná osoba: Ing. František Janke, PhD.
dev.ekf@tuke.sk