#

Úvodný informačný seminár a co-design workshop v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach v spolupráci s EZÚS Via Carpatia a partnermi zorganizovala dňa 21.10.2022 v priestoroch Univerzitného vedeckého parku Technicom v Košiciach „Úvodný informačný seminár a co-design workshop“ v rámci projektu Young4Climate. Informačného seminára sa zúčastnilo 52 účastníkov z Košického kraja, prevažne študenti stredných škôl vo veku 16 až 19 rokov. Na informačnom seminári vystúpili s prezentáciami zástupcovia všetkých partnerov projektu a tiež boli odprezentované- Program „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ ministerstvom životného prostredia, prezentácia k problematike klimatickej krízy a jej dopadov a taktiež samotný projekt. Co-design workshopu sa zúčastnilo 28 študentov a bol rozdelený na dve časti- prvá prebehla prostredníctvom platformy Kahoot a slúžila na malé otestovanie študentov v podobe kvízu a na spoznanie ich názoru na klimatickú krízu, aké kampane v rámci problematiky preferujú a aké sociálne siete využívajú. V druhej časti boli študenti rozdelení na štyri skupiny a mali za úlohu popísať im pridelenú personu typickú pre klimatickú krízu. Opisovali typy osôb, ich vlastnosti, správanie. Tieto úlohy a co-design workshop mali viac priblížiť názory stredoškolákov na klimatickú krízu ako takú a tiež na zistenie z akých kanálov a prostredníctvom akých ľudí prijímajú informácie k danej problematike.

Kontakt

Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Němcovej 32 | 04001 Košice
Kontaktná osoba: Ing. František Janke, PhD.
dev.ekf@tuke.sk