Zoznam prihlásených škôl

Priebežné výsledky budú pravidelne zverejňované počas trvania súťaže.

 • Gymnázium Horešská 18, Kráľovský Chlmec
 • Gymnázium Komenského 32, Trebišov
 • Gymnázium Lorencova 46, Krompachy
 • Gymnázium Ľ.Štúra 26, Michalovce
 • Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
 • Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves
 • Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou
 • Gymnázium Trebišovská 12, Košice
 • Obchodná akadémia Akademika Hronca 8, Rožňava
 • Obchodná akadémia Kapušianska 2, Michalovce
 • Obchodná akadémia Polárna 1, Košice
 • Obchodná akadémia Watsonova 61, Košice
 • SOŠ Automobilová Moldavská cesta 2, Košice
 • SOŠ dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske
 • SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice
 • SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
 • SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice
 • SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
 • SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice
 • SOŠ techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
 • SOŠ techniky a služieb, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany
 • SOŠ veterinárna, Nám. Mladých poľnohospodárov 2, Košice-Barca
 • SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice
 • SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice
 • Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice
 • Stredná zdravotnícka škola, Nám 1. Mája 1, Rožňava

Aktuálne novinky

#

Študijná cesta do Nórska

Technická univerzita v Košiciach spolu s EZÚS Via Carpatia sa u nórskeho partnera projektu- Smart Innovation Norway- zúčastnili študijnej cesty v ich centrále v meste Halden. V rámci stretnutia si všetci partneri vymenili poznatky o inovatívnych prístupoch v boji proti klimatickej kríze.

Čítaj ďalej
#

Stretnutie s riaditeľmi stredných škôl KSK

Na stretnutí riaditeľov stredných škôl KSK, ktoré sa konalo 12.1.2023 v Michalovciach, partneri EZÚS Via Carpatia odprezentovali samotný projekt Young4Climate, jeho aktivity a súťaž, ktorá je zameraná na stredné školy, študentov a ich blízkych s možnosťou výhry „zelených riešení“ pre ich školu.

Čítaj ďalej
#

Úvodný informačný seminár a co-design workshop v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach v spolupráci s EZÚS Via Carpatia a partnermi zorganizovala dňa 21.10.2022 v priestoroch Univerzitného vedeckého parku Technicom v Košiciach „Úvodný informačný seminár a co-design workshop“ v rámci projektu Young4Climate.

Čítaj ďalej

Partneri projektu

Kontakt

Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Němcovej 32 | 04001 Košice
Kontaktná osoba: Ing. František Janke, PhD.
dev.ekf@tuke.sk