Povedali o hre

Čo je zelená stena?

Zelená stena, je stena pokrytá živými rastlinami a môže sa nachádzať v interiéri aj exteriéri. Takéto steny môžu byť buď úplne pokryté vegetáciou, alebo môžu zahŕňať aj malé otvory pre rastliny. Tieto steny sú nielen esteticky príjemné, ale prinášajú aj mnoho environmentálnych výhod.

Výhody zelenej steny

Zlepšenie kvality vzduchu

Rastliny na zelených stenách pomáhajú filtrácii vzduchu tým, že absorbujú znečisťujúce látky a produkujú kyslík. To môže výrazne prispieť k čistejšiemu vzduchu, najmä v mestských oblastiach.

Izolácia

Zelené steny poskytujú prírodnú izoláciu, čo môže pomôcť znižovať náklady na vykurovanie a chladenie budov. Rastliny pomáhajú regulovať teplotu steny a môžu znižovať množstvo tepla, ktoré preniká dovnútra v lete, a udržiavať teplo vnútri v zime.

Zníženie hluku

Vegetácia na zelených stenách môže pohlcovať zvuk, čo znižuje hlučnosť v okolí. Toto je obzvlášť užitočné v husto osídlených mestských oblastiach, kde môže byť hluk problémom.

Podpora biodiverzity

Vertikálne záhrady poskytujú biotopy pre mnoho druhov hmyzu a vtákov, čím prispievajú k biodiverzite v mestských oblastiach.

Psychologické výhody

Prítomnosť zelene môže mať pozitívny vplyv na duševné zdravie ľudí, znižovať stres a zlepšovať celkovú pohodu.

Využitie dažďovej vody

Zelené steny môžu byť navrhnuté tak, aby využívali dažďovú vodu na zavlažovanie, čím sa znižuje potreba dodatočnej vody.

Inštalácia zelenej steny

Partneri projektu

Zaregistrujte sa

Kontakt

Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Němcovej 32 | 04001 Košice
Kontaktná osoba: Ing. František Janke, PhD.
dev.ekf@tuke.sk