Povedali o hre

Čo je dažďová záhrada?

Dažďová záhrada je prírodne alebo umelo vytvorená priehlbina, ktorá zachytáva a uchováva dažďovú vodu zo striech, parkovísk alebo iných povrchov. Tento koncept je založený na princípe napodobnenia prirodzeného vodného cyklu a používa rastliny a pôdu na absorpciu, filtráciu a čistenie dažďovej vody.

Výhody dažďovej záhrady

Zníženie odtoku povrchových vôd

Dažďová záhrada znižuje množstvo vody, ktoré odteká do kanalizácie, čím znižuje riziko povodní a erózie. Pomáha tiež znížiť zaťaženie mestskej kanalizačnej infraštruktúry.

Filtrácia znečisťujúcich látok

Rastliny a pôda v dažďovej záhrade filtrujú a odstraňujú z vody, ktorá prechádza cez záhradu znečisťujúce látky, ako sú pesticídy, hnojivá, oleje a trosky. To zlepšuje kvalitu vody, ktorá sa nakoniec dostane do podzemných vôd alebo povrchových vodných tokov.

Zvýšenie biodiverzity

Dažďové záhrady poskytujú biotopy pre rôzne druhy rastlín a živočíchov, vrátane opeľovačov ako sú včely a motýle, čím zvyšujú lokálnu biodiverzitu.

Zlepšenie kvality vzduchu a estetiky

Rastliny v dažďovej záhrade produkujú kyslík a môžu pomôcť zlepšiť kvalitu vzduchu. Navyše, tieto záhrady pridávajú vizuálnu krásu do krajiny, čo môže zlepšiť celkový vzhľad a pocit danej oblasti.

Úspora vody

Dažďové záhrady môžu znížiť potrebu zalievania, pretože využívajú prirodzene získanú dažďovú vodu.

Energetická účinnosť

Znížením potreby dopravenia a čistenia vody sa tiež znižuje energetická spotreba spojená s týmito procesmi.

Inštalácia dažďovej záhrady

Partneri projektu

Zaregistrujte sa

Kontakt

Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Němcovej 32 | 04001 Košice
Kontaktná osoba: Ing. František Janke, PhD.
dev.ekf@tuke.sk