UPOZORNENIE: Táto škola sa rozhodla zapojiť iba do 2. kola tejto hry. Vybete prosím ďalšiu školu, ktorej odovzdáte hlas v 1. kole

UPOZORNENIE: Táto škola sa rozhodla zapojiť iba do 1. kola tejto hry. Vybete prosím ďalšiu školu, ktorej odovzdáte hlas v 2. kole